Onze unieke aanpak om het werkplezier snel terug te krijgen

We komen snel tot de kern van de problemen in de onderstroom.
Binnen 6 maanden ondersteunen wij u naar onbezorgd werken waar werkplezier weer de boventoon voert.

Met de unieke aanpak van het Nationaal Centrum Onbezorgd Werken

De unieke aanpak van NCOW

Problemen en gedoe binnen de organisatie leiden bij u en uw medewerkers onherroepelijk tot stress, verlies van de productiviteit en minder werkplezier. Hoe langer u wacht met interventies, hoe meer sluimerende 'brandhaarden' ontstaan.

Wanneer medewerkers bezig zijn met gedoe, leidt hen dat af van hun echte werk. Bedenk eens hoeveel tijd verloren gaat aan bijvoorbeeld roddelen, besluiteloosheid in vergaderingen, zoeken naar antwoorden, wij-zij strijd, ziekte opvangen.

Wij onderscheiden drie fasen waarin organisaties kunnen zitten:
 • Fase 0: In organisaties waar werkplezier de boventoon voert, halen medewerkers een arbeidsproductiviteit van circa 90%.
 • Fase 1: In organisaties met gedoe daalt de productiviteit naar circa 50% – 60%; een verlies van ruim 30% productiviteit door energieverlies, piekeren, zorgen maken, onvrede en verslechterde onderlinge verhoudingen.
 • Fase 2: Wanneer fase 1 te lang aanhoudt zakt de productiviteit nog verder weg, ver beneden de 50%-60%; medewerkers zijn moegestreden en haken af (psychische overbelasting/ burn-out en personeelsverloop).
 • Niet bijsturen is de ellende omarmen

  Door de toename van stress als gevolg van de veenbranden (fase 1), neemt ook het werkplezier, de passie, bevlogenheid, betrokkenheid en zingeving af. Het is dan een kwestie van tijd dat de veenbrand omslaat naar een uitslaande brand (fase 2) die ook waarneembaar is voor de omgeving (opdrachtgevers, leveranciers, financiers, familie).

  Ons doel is om uw organisatie zo dicht mogelijk bij Fase 0 te helpen komen; een organisatie waarin medewerkers met veel plezier hun verantwoordelijkheid nemen voor hun rol en plek in de organisatie. Wanneer door omstandigheden zoals veranderingen in wet- en regelgeving, crisis, groei, krimp, etc. weer onbalans in de organisatie ontstaat, nemen sleutelfiguren hun verantwoordelijkheid om onderstromen te duiden en hierop interventies te doen.

  Hoe voorkom je onbalans?
  Onbalans is niet te voorkomen, wel de wijze waarop u hiermee omgaat. Om de veenbrand(en) die organisatiebreed spelen snel op te sporen adviseren wij een organisatiescan Wortels van de mistTM uit te voeren (ook op teamniveau uit te voeren). Deze scan legt haarfijn bloot waaruit de veenbrand bestaat, waar die zich bevindt en welke interventies gedaan moeten worden om in control te komen.

  De uitslaande brand bestrijden

  Mocht de organisatie of het team onverhoopt te maken hebben met een uitslaande brand, dan manifesteert zich dat voornamelijk in oplopend psychisch ziekteverzuim en verloop van medewerkers. De stress, onvrede en machteloosheid neemt dermate toe dat medewerkers zichzelf verliezen en/of vluchten.

  Het is essentieel om in deze fase de medewerkers weerbaar te maken tegen de onderstroom en de (persoonlijke en collectieve) zelfondermijnende gedragspatronen. Deze patronen bevinden zich in het onbewuste en zijn alleen met de VMC® in beeld te brengen. NCOW is gelicenseerd om te werken met deze unieke tool. Klik hier voor meer informatie over de VMC®.

  Als de uitslaande brand bestreden is, adviseren wij ook de veenbranden te bestrijden. Ondanks het vele werk om de uitslaande brand te bestrijden, is de productiviteit nog steeds laag en de kans op opnieuw oplaaien van de veenbranden (onderstroom) is groot. Wij begeleiden u en uw medewerkers met deze aanpak om uit de vicieuze cirkel te breken van hoge bedrijfskosten, lage productiviteit en verminderd werkplezier.

  Het ultieme doel is werkplezier!

  Onze opdrachtgevers doorzien dat gedoe en problemen slechts symptomen zijn die een signaalfunctie hebben. Wanneer u symptomen als signaallamp bekijkt is het logisch om even te vertragen om helder te krijgen wat de echte oorzaak is. Wij noemen dat proces ook wel ‘wortelen’, aangezien het altijd leidt tot een sterker fundament van de onderneming.

  Pas als het fundament weer stevig staat, kan er weer zonder problemen versneld worden.

  Vergroot de mentale fitheid van uw medewerkers

  Met de vitality Mind Challenge®

  Opdrachtgevers die één of meerdere diensten van ons hebben afgenomen

  Maak kennis met ons

   NCOW | Nationaal Centrum Onbezorgd Werken is een handelsnaam van Onbezorgd Ondernemen LLP.

  De VMC is de preventietool van het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burnout dat de verborgen burn-out naar boven haalt.
  NCOw gebruikt deze tool voor het inzichtelijk maken van de onbewuste zelfondermijnende gedragpatronen.

  TOP