Wij willen mensen helpen mentaal gezond te worden en te blijven

80% van de mensen ziet zijn eigen burn-out niet aankomen. De andere 20% ziet het te laat.
Met de Vitality Mind Challenge® voorkomen wij uitval door mentale overbelasting met 96,2%.
Zo helpen wij mensen mentaal gezond te worden en te blijven.

Blijf mentaal fit met de Vitality Mind Challenge®

De VMC® is de preventietool van het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burnout
dat de verborgen burn-out naar boven haalt. NCOW gebruikt deze tool voor het inzichtelijk
maken van de onbewuste zelfondermijnende gedragpatronen.

Wat maakt dit instrument zo uniek?

Wetenschappelijk bewezen instrument

Bewustwording van zelfondermijnende gedragspatronen

Zorgt voor urgentie om verantwoordelijkheid te nemen voor uzelf

Het enige instrument waarmee u burn-out voorkomt

Maak onbewust gedrag zichtbaar

Voorspelt het risico op burn-out tot 1 jaar vooruit

Uitval door stress voorkomen?

Wat betekent de VMC® voor professionals?

"Als je iets niet weet, kun je er ook niets aan doen. En omdat je het niet weet, houd je een voortdurende worsteling in stand."

Veel mensen plaatsen problemen buiten zichzelf en wijzen daardoor naar anderen. De confrontatie met zichzelf vermijden ze en maken een ander verantwoordelijk voor hun emoties, gedrag en angsten. Dit levert in de praktijk problemen op in de communicatie waardoor mensen zichzelf verliezen, ruzie en onbegrip.

Waarschijnlijk ben jij je hier ook niet bewust van. Mogelijk denk je werkelijk dat een persoon of situatie jou dit aandoet. Zo blijft dit patroon in stand. De ander reageert op exact dezelfde wijze, waardoor de interactie escaleert. De enige wijze om dit patroon te doorbreken is jou te helpen naar jezelf te kijken. De moeilijkheid bij het doorbreken van het patroon is dat dit onbewuste en zelfondermijnende gedragspatronen zijn waarmee jij je hebt vereenzelvigd.

De VMC® is het enige instrument ter wereld dat in staat is om de onbewuste zelfondermijnende gedragspatronen bloot te leggen. Door te werken met de VMC® zijn wij in jou te helpen bewust te worden van je eigen gedrag en de invloed op stress en de interactie met de omgeving.

Doordat wij je helpen verantwoordelijk te nemen voor jouw eigen gedrag, dragen wij bij aan het terugbrengen van mentale overbelasting en burn-out met 96,2%. Door de voorspellende waarde van de VMC® zijn wij tevens in staat om de mate van stress en burn-out te voorspellen bij organisatieverandering en spanningen in de wereld zoals Corona.

De VMC® maakt je bewust van jouw zelfondermijnende gedragspatronen en geeft je handvatten om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf.

Alle voordelen op een rij

Online instrument

De VMC® legt verborgen burn-outs bloot

De VMC® legt verborgen burn-outs bloot

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Geen langdurige coachtrajecten, binnen 1 maand weerbaar

80% van de mensen zien een burn-out niet aankomen. De VMC® wel.

96,2% van uitval door psychische overbelasting voorkomen

Mensen snappen eindelijk wat de oorzaak is van hun probleem

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

Voorkomen van stagnerende (werk)processen

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Iedereen heeft het over het stress probleem. De VMC® pakt het echt aan.

Voorkomen van menselijk leed

De VMC® uitslag is door iedereen te begrijpen

Wie wil de VMC® nou niet voor zijn mensen?

De VMC® heeft mij een goed beeld gegeven van mijn competenties en mentale vitaliteit. Veel van de competenties en indicatoren in de uitslag gaven een resultaat naar mijn verwachting. Interessant waren een paar verrassende scores.
De VMC® haalde haarfijn zaken boven water waarvan ik me niet bewust was, maar die wel een flinke impact hebben op mijn welbevinden en werkplezier.

Wie gunt dat nou niet aan zijn mensen?

Anneke Faber

Is de Vitality Mind Challenge® vergelijkbaar met andere gedrag- en stresstools?

64 miljard uitkomsten

Iedere VMC® uitslag is uniek.
Er zijn 64 miljard mogelijke uitkomsten waardoor de uitslag altijd individueel is.

98,2% betrouwbaar

Er is geen ander instrument in staat om een betrouwbaarheid van 98,2% te realiseren.

96,2% daling ziekteverzuim

Omdat de VMC® op pre-cognitief niveau stressfactoren meet en inzichtelijk maakt, is dit het enige instrument dat de strijgende stress en burn-out trend doorbreekt.

VMC® is uniek

Onderzoek wijst uit dat aanbestedingen niet nodig zijn, omdat er geen vergelijkbare tool bestaat. Geen enkel ander instrument kan deze resultaten boeken.

"Als 80% van de mensen zijn eigen burn-out niet ziet aankomen, welk risico loop ik dan op een burn-out?

Nu ik de VMC heb gemaakt en besproken snap ik wat ik doe en kan hier zelf mee aan de slag. Ik dacht geen last te hebben van stress, maar nu ervaar ik het verschil tussen 'geen stress' en echt geen stress."

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

NCOW | Nationaal Centrum Onbezorgd Werken is een handelsnaam van Onbezorgd Ondernemen LLP
NCOW is exclusief partner van NCPSB.

TOP