Wij willen dat uw medewerkers mentaal fit zijn

Houd uw medewerkers mentaal fit!

Iedere directeur of manager wil graag dat medewerkers fit, energiek en gezond zijn en blijven. Dat ze stevig op de grond staan en kracht uitstralen. Wij hebben nog noiit een leider ontmoet die dit niet graag wil. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Onze mentale fitheid speelt hierbij een belangrijke rol; een mentaal fit persoon maakt de keuze om te gaan sporten en iemand die minder in zijn vel zit zakt op de bak weg met een zak chips. Onderzoek wijst uit dat mensen die mentaal minder fit zijn ook minder gezonde (on)bewuste keuzes maken dan wanneer we wel mentaal fit en vitaal zijn. Stress is een belangrijke oorzaak voor een verminderde fitheid.

Ons brein speelt een belangrijke rol bij het fit en vitaal worden en blijven. In ons brein maken we namelijk de keuze om bijvoorbeeld te gaan sporten of met een zak chips op de bank te gaan zitten.

Onderzoek wijst uit dat we bij een niet vitaal brein minder gezonde (on)bewuste keuzes maken dan wanneer we een fit en vitaal brein hebben.

Waarom zou u dit als leider moeten willen voor uw medewerkers (en voor uzelf)?

Mensen denken en handelen voor 95% volledig onbewust. Wanneer we mentaal minder fit zijn, maken we dus ook voor 95% onbewuste keuzes die onszelf ondermijnen zonder dat we het zelf doorhebben. Als dit ondermijnende gedrag lang genoeg aanhoudt, leidt dit uiteindelijk tot mentale en/of fysieke klachten.

Door te investeren in de mentale fitheid van de medewerkers voorkomt u niet alleen veel persoonlijk leed, maar ook voorkomt u enorme verzuimkosten omdat medewerkers zich niet meer ziek melden. Als directeur/manager weet u maar al te goed wat dat betekent voor de werkprocessen: die lopen gewoon door zonder enige hapering. Het is dus belangrijk voor de gezondheid van mens én organisatie dat medewerkers bewust worden van het ondermijnende gedrag én dat dit gedrag vervangen wordt voor gezonde gedragspatronen.

MENTALE VERMOEIDHEID DOOR HET THUISWERKEN
Nu veel mensen al bijna een jaar lang vanuit huis werken, neemt de vermoeidheid sterk toe. Onder andere door de arbeidsethos van de Nederlandse werknemer speelt stress grote parten op de mentale gesteldheid van de gemiddelde thuiswerker.
Onderzoek van het NCPSB liet medio 2020 al zien dat circa 56% van de thuiswerkers een sterk verhoogd risico loopt op uitval door psychische overbelasting en burn-out.

Omdat ruim 80% van de mensen hun eigen burn-out niet ziet aankomen, is het van groot belang om preventief mensen mentaal gezond te houden.
NCOW is daarom partner geworden van het NCPSB en heeft gecertificeerde VMC® coaches in dienst om met dit instrument van het NCPSB mensen te helpen bij het voorkomen van uitval.

De VMC® is de preventietool van het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burnout dat de verborgen burn-out naar boven haalt. NCOW gebruikt deze tool voor het inzichtelijk maken van de onbewuste zelfondermijnende gedragpatronen.

Hoe kan ik mijn medewerkers helpen om mentaal fit te worden en te blijven?

De Vitality Mind Challenge® (VMC®) gaat u helpen bij het zichtbaar maken van de onbewuste (zelfondermijnende) gedragspatronen, zodat medewerkers hiermee aan de slag kunnen gaan voor hun eigen mentale fitheid en gezondheid. En dat is een cadeautje!

Met behulp van de VMC® brengen we de mentale fitheid van een persoon in beeld. De VMC® is het enige wetenschappelijk bewezen instrument ter wereld dat hiertoe in staat is. Nadat de medewerker een online vragenlijst heeft ingevuld, koppelt een VMC® coach het resultaat met hem/haar terug in een persoonlijk gesprek van ongeveer 1 uur. De coach geeft de medewerker doelgerichte handvatten om snel en versterkt op eigen kracht te (blijven) werken aan de gezondheid.

Door de VMC® aan te bieden aan al uw medewerkers, helpt u hen aan mentale fitheid en uzelf aan een gezonde en fitte organisatie.

Voor wie is de VMC® bedoeld?

Voor medewerkers die van zichzelf weten dat ze andere keuzes zouden moeten maken om gezonder, fitter en met meer energie door het leven te gaan.

Voor medewerkers die weten dat het anders moet, maar telkens terugvallen in oud gedrag.

Voor medewerkers die al gezond leven en daarin willen blijven ontwikkelen.

Hoe krijgt uw medewerker de persoonlijke VMC® uitslag?

Stap 1:
invullen van de online vragenlijst

Dit duurt ongeveer 20 minuten.
Binnen 1 tot 2 weken heeft de medewerker een afspraak met
een VMC® coach om het resultaat
te bespreken.

Stap 2:
bespreken van de resultaten met je coach

Het gesprek vindt in principe plaats via (video)bellen. Tijdens het gesprek krijgt de medewerker praktische tips en handige adviezen die ze gelijk toe kunnen passen om gezond, fit en energiek te blijven.We hanteren de volgende spelregels:

 • De uitslag en het gesprek is vertrouwelijk. Er worden geen individuele gegevens gedeeld met leidinggevenden.
 • Medewerkers zijn vrij om hun eigen resultaten te delen.
 • Optioneel is een trendanalyse op meta-niveau. Indien de anonimiteit is geborgd kan dit ook op teamniveau.
 • Is de VMC® vergelijkbaar met andere gedrag- en stresstools?

  VMC ® is uniek

  Geen enkel ander instrument kan deze resultaten boeken.

  98,2% betrouwbaar

  Er is geen ander instrument in staat om een betrouwbaarheid van 98,2% te realiseren.

  96,2% daling ziekteverzuim

  Omdat de VMC® op pre-cognitief niveau meet en dit inzichtelijk maakt, is dit het enige instrument dat de mentale gezondheid in kaart kan brengen.

  64 miljard uitkomsten

  Iedere VMC® uitslag is uniek.
  Er zijn 64 miljard mogelijke uitkomsten waardoor de uitslag altijd individueel is.

  Wil je meer weten?
  Wij hebben veel vragen gebundeld in onze FAQ

  NCOW | Nationaal Centrum Onbezorgd Werken is een handelsnaam van Onbezorgd Ondernemen LLP

  TOP